آمار کرونایی ها در ورامین | خبر معتبر
اختلاف اطلاعاتی مسئولان در خصوص وضعیت کرونایی ورامین ۲۲ آبان ۱۳۹۹
در جلسه ستاد کرونای ورامین مطرح شد؛

اختلاف اطلاعاتی مسئولان در خصوص وضعیت کرونایی ورامین

جلسه ستاد کرونای ورامین تشکیل و در این جلسه به اختلاف اطلاعاتی مسئولان در خصوص وضعیت کرونایی شهرستان و تولید محصولات مقابله با کرونا در این منطقه اشاره شد.