آموزش و توسعه سرمایه انسانی | خبر معتبر
امروز شاهد رشد تحسین برانگیز نظام آموزشی هستیم ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
وزیر علوم مطرح کرد؛

امروز شاهد رشد تحسین برانگیز نظام آموزشی هستیم

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: نهادهای مرتبط با آموزش و یادگیری با وجود ویروس کرونا، شرایط ویژه‌ای را تجربه کردند، به طوری که در یک حرکت غیر قابل باور، یک مسیر صدساله را یک شبه طی کردیم.