آموزش و پرورش شهرستان ورامین | خبر معتبر
پیانو ۶۵ ساله «کانون هدایت» ورامین پس از ۲۳ سال بازسازی شد ۱۵ آبان ۱۳۹۹
به همت مسئولین،

پیانو ۶۵ ساله «کانون هدایت» ورامین پس از ۲۳ سال بازسازی شد

پیانو ۶۵ ساله «کانون هدایت» که یکی از ارزشمندترین و قدیمی‌ترین اموال آموزش‌وپرورش شهرستان ورامین است، پس از ۲۳ سال و درحالی‌که در معرض اسقاط و خروج از اموال کانون بود، بازسازی و احیاء شد.