آموزش پرورش قرچک | خبر معتبر
مدرسه قشلاق دوم قرچک با ۲ میلیارد ریال اعتبار تعمیر و تجهیز شد ۱۱ تیر ۱۳۹۹
مدیر آموزش و پرورش قرچک:

مدرسه قشلاق دوم قرچک با ۲ میلیارد ریال اعتبار تعمیر و تجهیز شد

مدرسه روستای قشلاق دوم در شهرستان قرچک با ۲ میلیارد ریال اعتبار تعمیر و تجهیز شد

امتحانات نهایی قرچک با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
رییس آموزش و پرورش :

امتحانات نهایی قرچک با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قرچک گفت: دستورالعمل‌های لازم در خصوص برگزاری امتحانات نهایی به ۱۷حوزه برگزاری امتحانات نهایی ابلاغ شده تا با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی امتحانات نهایی برگزار شود.