آپارات | خبر معتبر
کودکان اینستاگرامی کارگران مادران بلاگر یا اینفلوئنسر ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
فضای مجازی در خانواده؛

کودکان اینستاگرامی کارگران مادران بلاگر یا اینفلوئنسر

نمایش روزمرگی های برخی از کاربران فضای مجازی در حال حاضر به کودکان هم کشیده شده که به نوعی کودکان به جای رسیدگی و نوع تربیت در طول روز مقابل دوربین و استوری های اینستاگرام قرار می گیرند.