آیت الله محمد یزدی | خبر معتبر
آیت‌الله محمد یزدی دعوت حق را لبیک گفت/ بیوگرافی و علت فوت ۱۹ آذر ۱۳۹۹
در پی دوره طولانی بیماری؛

آیت‌الله محمد یزدی دعوت حق را لبیک گفت/ بیوگرافی و علت فوت

آیت‌الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان با تحمل یک دوره بیماری در سن ۸۹ سالگی درگذشت‌.