ائتلاف پیروان ولایت | خبر معتبر
فراخوان برای کاندیداتوری انتخابات شوراهای شهر و روستای جنوب استان تهران ۲۸ آذر ۱۳۹۹
توسط ائتلاف پیروان ولایت و حزب مؤتلفه اسلامی:

فراخوان برای کاندیداتوری انتخابات شوراهای شهر و روستای جنوب استان تهران

ائتلاف پیروان ولایت و حزب مؤتلفه اسلامی دیار ١۵ خرداد در جنوب استان تهران شامل شهرستان‌های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت درخصوص انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۰ بیانیه مشترک صادر کردند و فراخوان کاندیداتوری دادند.