ابتلا ۹ نفر به کرونای انگیلیسی در ایران | خبر معتبر
پیک چهارم در راه است/ ابتلا کودکان به نوع جهش یافته ویروس ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

پیک چهارم در راه است/ ابتلا کودکان به نوع جهش یافته ویروس

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ظهار داشت: عادی انگاری و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی شروع پیک چهارم را به همراه خواهد داشت.