ابراهیم سلمانی | خبر معتبر
شناسایی ۱۱ بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
یزد در تسخیر کرونای انگلیسی؛

شناسایی ۱۱ بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از ابتلا ۱۱ مورد مثبت کرونای انگلیسی در استام یزد خبر داد.