ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای | خبر معتبر
خواستار حمایت ویژه دولت از دانشگاه فنی و حرفه ای هستیم ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای:

خواستار حمایت ویژه دولت از دانشگاه فنی و حرفه ای هستیم

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای طی دیدار با معاون اول رئیس جمهور خواستار حمایت‌های ویژه دولت از این دانشگاه شد.