ابراهیم ولایت | خبر معتبر
الحاق کارمندان به بسیج ادارات نیازمند اقدامات بنیادین است ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران ورامین؛

الحاق کارمندان به بسیج ادارات نیازمند اقدامات بنیادین است

در جلسۀ مشترک بسیج و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین، پیرامون بسیج ادارات بحث و تبادل نظر شد.

نشست شورای مشورتی ایثارگران شهرستان ورامین ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
با حضور ریاست بنیادشهید و امور ایثارگران برگزار شد؛

نشست شورای مشورتی ایثارگران شهرستان ورامین

جهت بررسی مشکلات جانبازان و خانواده های شاهد ورامین جلسه شورای مشورتی تشکیل شد.

جلسه شورای مشورتی ایثارگران شهرستان ورامین برگزار شد ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
به ریاست فرماندار ورامین ؛

جلسه شورای مشورتی ایثارگران شهرستان ورامین برگزار شد

جلسۀ شورای مشورتی ایثارران شهرستان ورامین به ریاست و میزبانی فرماندار برگزار شد.