ابزار و ادوات ساخت مشروبات الکلی | خبر معتبر
۵۰۰ لیتر مشروبات الکلی دست ساز کشف و ضبط شد ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
رییس کلانتری ۱۶۶ لواسانات:

۵۰۰ لیتر مشروبات الکلی دست ساز کشف و ضبط شد

رییس کلانتری ۱۶۶ لواسانات از کشف و ضبط مشروبات الکلی دست ساز در یکی از روستاهای بخش لواسانات خبر داد.