ابلاغ | خبر معتبر
بیش از ۸۰ درصد ابلاغ ها در محاکم، الکترونیک است ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران:

بیش از ۸۰ درصد ابلاغ ها در محاکم، الکترونیک است

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: در حوزه ابلاغ الکترونیک نسبت به سال قبل ۷ درصد رشد داشته‌ایم و به مرز ۸۱ درصد رسیده‌ایم که هدف گذاری ما در آینده رسیدن به حجم ۹۰ درصد ابلاغ‌های ارسالی به شکل الکترونیک است