ابوالقاسم مهری فرماندار فیروزکوه | خبر معتبر
تردد افراد و خودروهای غیر بومی در بخش ارجمند ممنوع است ۰۷ فروردین ۱۴۰۰
فرماندار فیروزکوه خبر داد؛

تردد افراد و خودروهای غیر بومی در بخش ارجمند ممنوع است

فیروزکوه- فرماندار فیروزکوه با توجه به افزایش امار مبتلایان به کرونا در این شهرستان از ممنوعیت تردد در بخش ارجمند خبر داد.