اتاق اصناف شهرستان ری | خبر معتبر
کشف ۲۰۰ میلیارد تومان اقلام غیرقانونی در بخش کهریزک ۱۷ آبان ۱۳۹۹
بخشدار کهریزک :

کشف ۲۰۰ میلیارد تومان اقلام غیرقانونی در بخش کهریزک

بخشدار کهریزک با اشاره به کشف ۲۰۰ میلیارد تومان اقلام غیرقانونی طی شش ماه گذشته در بخش کهریزک گفت: نگاه پیشگیرانه در برخورد با پدیده قاچاق و تخلفات صنفی از اولویت‌های بخش کهریزک است.