اتاق اصناف پیشوا | خبر معتبر
در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی بازار روزهای پیشوا تعطیل می شود ۲۷ دی ۱۳۹۹
فرماندار:

در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی بازار روزهای پیشوا تعطیل می شود

فرماندار پیشوا گفت: بازار روزهای پیشوا در صورت عدم رعایت پروتکل ها تعطیل می‌شود.