اتحادیه تاکسیرانی | خبر معتبر
نوسازی ۷۵ هزار تاکسی در سطح کشور ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور خبر داد:

نوسازی ۷۵ هزار تاکسی در سطح کشور

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور از نوسازی 40 هزار تاکسی فرسوده در سال آینده خبر داد.