اتحادیه ها | خبر معتبر
مشکلات اصناف در شهرستان ری پیگیری می‌شود ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

مشکلات اصناف در شهرستان ری پیگیری می‌شود

صاحبان واحدهای صنعتی مستقر در شهرستان ری با اشاره به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر تعامل با بانک‌ها، مشکلات مالیاتی، ارزش افزوده، تعامل با ادارات تأمین اجتماعی تأکید کردند.