اتوبوسرانی قرچک | خبر معتبر
سیستم پرداخت الکترونیک کرایه در اتوبوسرانی قرچک آغاز بکار کرد ۰۴ تیر ۱۳۹۹
شهردار قرچک:

سیستم پرداخت الکترونیک کرایه در اتوبوسرانی قرچک آغاز بکار کرد

شهردار قرچک گفت: سیستم پرداخت الکترونیک کرایه (کارت بلیت) در خط اتوبوسرانی این شهرستان افتتاح شد.