اتکا | خبر معتبر
نیروهای بومی در مجتمع اتکا به کارگیری شوند ۱۸ مهر ۱۳۹۹
فرماندار پیشوا:

نیروهای بومی در مجتمع اتکا به کارگیری شوند

فرماندار شهرستان پیشوا گفت: مجموعه اتکا با توجه به ظرفیت‌های فراوان در صورت استفاده از نیروهای بومی می‌تواند موجب رشد اشتغال در منطقه شود.