اثمر خسروی | خبر معتبر
جهادگرایی جوان نیکوکار/از آزادی زندانی تا یاری رساندن به مناطق محروم ۰۷ دی ۱۳۹۹
روایتی پر از احساس،

جهادگرایی جوان نیکوکار/از آزادی زندانی تا یاری رساندن به مناطق محروم

اثمر خسرویار دختری ۳۰ ساله تهرانی است که به مدت هفت سال کارهای خیرخواهانه متعددی را برای رفاه حال نیازمندان انجام می‌دهد و قدم در راهی می‌گذارد که پیشتر مادرش در آن گام برمی‌داشت؛ راهی روشن که نتیجه آن در این روزهای کرونایی بیشتر نمود می‌یابد.