اجتماعی | خبر معتبر
باید مهارت «زندگی کردن» را به دانش آموزان یاد دهیم ۱۱ تیر ۱۳۹۹

باید مهارت «زندگی کردن» را به دانش آموزان یاد دهیم

استاد روان شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه باید به فرزندان و دانش آموزان گوش دادن و زندگی کردن را یاد دهیم، گفت: بسیاری دروس باید جای خود را به مهارت زندگی بدهند.