احباب الرضا ورامین | خبر معتبر
کمک ۳۶۰ میلیونی موکب احباب الرضا(ع) ورامین به نیازمندان ۱۸ مهر ۱۳۹۹
اربعین امسال در ورامین،

کمک ۳۶۰ میلیونی موکب احباب الرضا(ع) ورامین به نیازمندان

مسؤول موکب احباب الرضا(ع) ورامین گفت: موکب احباب الرضا(ع) در قالب کمک‌های مؤمنانه ۳ میلیارد و ششصد میلیون ریال هزینه موکب هر ساله اربعین حسینی را صرف نیازمندان دشت ورامین کرد.