احترام به پدران کشورمان | خبر معتبر
پل طبیعت نماد نوین شهر تهران سبز شد ۰۷ اسفند ۱۳۹۹
به نشانه احترام به پدران؛

پل طبیعت نماد نوین شهر تهران سبز شد

پل طبیعت همزمان با شب میلاد امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) و روز پدر سبز رنگ شد.