احتکار ماسک | خبر معتبر
انبار احتکار‌ ماسک در قرچک شناسایی و پلمب شد ۰۸ شهریور ۱۳۹۹
رئیس اداره صمت قرچک:

انبار احتکار‌ ماسک در قرچک شناسایی و پلمب شد

انبار احتکار کننده و تولیدی ماسک های غیر بهداشتی توسط اداره صنعت و معدن شهرستان قرچک پلمپ شد.