احمد مسجد جامعی | خبر معتبر
پیشنهاد نامگذاری خیابانی در پایتخت به نام روح‌الله رجایی ۳۱ تیر ۱۳۹۹
در جلسۀ امروز شورای شهر تهران مطرح شد؛

پیشنهاد نامگذاری خیابانی در پایتخت به نام روح‌الله رجایی

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت:‌ پیشنهاد می‌کنم خیابانی در پایتخت به نام برخی از خبرنگاران فعال در حوزه شهری و ملی از جمله مرحوم روح‌الله رجایی و بابک برزویه نامگذاری شود.