احمد نادری | خبر معتبر
مسائل مالی و اقتصادی مشکل جدی این دوره شوراها ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
جزئیات تایید صلاحیت های انتخابات شورای شهر و روستا تشریح شد؛

مسائل مالی و اقتصادی مشکل جدی این دوره شوراها

بخش زیادی از اعضای شوراهای فعلی به دلیل مسائل مالی ردصلاحیت شدند.