احیای پارک جنگلی | خبر معتبر
ده هزار نهال در بوستان جنگلی پیشوا کاشته می شود ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
معاون خدمات شهر شهرداری:

ده هزار نهال در بوستان جنگلی پیشوا کاشته می شود

معاون خدمات شهر شهرداری پیشوا گفت: امسال تاکنون دوهزار و پانصد اصله نهال در بوستان جنگلی در بام پیشوا کاشته شده است که تا پایان سال به ده هزار اصله نهال می رسد.