اختصاص تسهیلات | خبر معتبر
بیش از ۲۵۰ هنرمند و صنعتگر مجوز و پروانه تولید انفرادی و کارگاهی دارند ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
رییس اداره صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی پردیس:

بیش از ۲۵۰ هنرمند و صنعتگر مجوز و پروانه تولید انفرادی و کارگاهی دارند

تهران- ایرنا- رییس اداره صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی پردیس گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هنرمند و صنعتگر مجوز و پروانه تولید انفرادی و کارگاهی دریافت کردند.