اختلاف داخلی | خبر معتبر
زمانی که از ایران صدای واحد شنیده شود دشمنان هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
امام جمعه دماوند:

زمانی که از ایران صدای واحد شنیده شود دشمنان هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند

دماوند- امام جمعه دماوند گفت: تا زمانی که از ایران صدای واحد شنیده شود دشمنان هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند، مسلمین آنقدر که از اختلاف داخلی و تفرقه آسیب دیدند از وحدت دشمنان ضربه نخورده اند.