اختکار | خبر معتبر
کشف ۹ هزار و ۵۷۳ لیتر الکل احتکار شده در جنوب پایتخت ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ خبر داد؛

کشف ۹ هزار و ۵۷۳ لیتر الکل احتکار شده در جنوب پایتخت

رئیس پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی تهران از کشف ۹ هزار و ۵۷۳ لیتر الکل و ۹۶ لیتر مواد ضدعفونی کننده از انباری در جنوب تهران به ارزش ۹ میلیارد ریال خبر داد.