اخذ دسته چک | خبر معتبر
از فروردین ۱۴۰۰ قانون جدید چک کامل اجرا خواهد شد ۲۲ دی ۱۳۹۹
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:

از فروردین ۱۴۰۰ قانون جدید چک کامل اجرا خواهد شد

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در جمع خبرنگاران: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک عملیاتی خواهد شد.