ادارات استان تهران | خبر معتبر
ورود کارمندان بدون تزریق ۲ دُز واکسن و یا PCR منفی ممنوع است ۲۳ آذر ۱۴۰۰
محسن نایبی :

ورود کارمندان بدون تزریق ۲ دُز واکسن و یا PCR منفی ممنوع است

تهران- معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران گفت: ورود کارمندان بدون تزریق ۲ دُز واکسن و یا «پی.سی.آر» منفی به ادارات استان تهران ممنوع است.

ساعت کار ادارات استان تهران از ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ است ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
از ابتدای شهریور؛

ساعت کار ادارات استان تهران از ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ است

معاون استاندار تهران گفت: ساعت کار ادارات استان تهران از اول شهریور ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ است.