ادارات تعزیرات حکومتی استان‌ها | خبر معتبر
وضعیت بازرسی‌های از بازار مرغ و روغن ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
کشف گرانفروشی ها؛

وضعیت بازرسی‌های از بازار مرغ و روغن

معاون سازمان حمایت از کشف تخلف در حوزه مرغ و روغن نباتی به ترتیب ۱۱۷ میلیارد تومان و ۳۵ میلیارد تومان در ۱۱ ماه سال جاری خبر داد.