اداره آب پیشوا | خبر معتبر
نوسازی خطوط انتقال آب چاه‌های روستاهای پیشوا ۰۳ دی ۱۳۹۹
مدیر عامل آبفا جنوبشرق استان تهران:

نوسازی خطوط انتقال آب چاه‌های روستاهای پیشوا

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران گفت: پروژه نوسازی خطوط انتقال و جمع آوری آب چاه‌های روستاهای شهرستان پیشوا با هدف خدمات‌رسانی مستمر و در راستای تأمین و توزیع پایدار آب شرب روستائیان انجام می‌شود.