اداره ارشاد قرچک | خبر معتبر
مشکلات دفاتر سرپرستی جراید شهرستان قرچک بررسی می شود. ۱۱ تیر ۱۳۹۹

مشکلات دفاتر سرپرستی جراید شهرستان قرچک بررسی می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرچک از ساماندهی و شناسایی رسانه های فعال در این شهرستان خبر داد.