اداره بازرگانی | خبر معتبر
حل مشکلات واحدهای صنعتی شهرک صنعتی سالاریه ورامین / به داد تولیدکنندگان برسید ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
در گفتگویی مطرح شد،

حل مشکلات واحدهای صنعتی شهرک صنعتی سالاریه ورامین / به داد تولیدکنندگان برسید

مدیرعامل شهرک صنعتی سالاریه ورامین گفت: اختصاص بخشی از ارزش افزوده به صنعت ، منجر به تحول بنیادی در ادامه حیات و روند روبه رشد شرکت های خدمات رسان خواهد شد.