اداره برق شهرستان ری | خبر معتبر
علت قطعی برق کمبود تولید است ۰۳ خرداد ۱۴۰۰
معاون استاندار تهران:

علت قطعی برق کمبود تولید است

معاون استاندار تهران گفت: برنامه قطعی برق در کشور به دلیل شبکه توزیع نیست بلکه به علت کمبود تولید است.