اداره ثبت رودهن | خبر معتبر
بازداشت رئیس سابق اداره ثبت اسناد رودهن ۰۳ دی ۱۳۹۹
رئیس حوزه قضایی رودهن:

بازداشت رئیس سابق اداره ثبت اسناد رودهن

رئیس حوزه قضایی شهرستان رودهن، از بازداشت رئیس سابق و ۳ تن از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک رودهن خبر داد.