اداره دامپزشکی ری | خبر معتبر
فروش دام زنده در واحدهای دامداری خلاف قانون است ۱۸ مهر ۱۳۹۹
زیر سایه نظارت،

فروش دام زنده در واحدهای دامداری خلاف قانون است

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری گفت: برخی افراد با مجوز دامداری اقدام به دام فروشی می‌کنند که این موضوع برخلاف قانون و در صورت مشاهده قاطعانه برخورد خواهد شد.