اداره صمت ورامین | خبر معتبر
کشف کارگاه غیر مجاز تولید لنت غیر استاندارد در ورامین ۱۴ مهر ۱۳۹۹
رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت:

کشف کارگاه غیر مجاز تولید لنت غیر استاندارد در ورامین

رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان ورامین از کشف یک کارگاه تولید انواع لنت خودرو غیر استاندارد در این شهرستان خبر داد.