اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک | خبر معتبر
۳۶۸ تن کالای اساسی طرح تنظیم بازاردر قرچک توزیع شد ۱۲ دی ۱۳۹۹
رئیس اداره صمت:

۳۶۸ تن کالای اساسی طرح تنظیم بازاردر قرچک توزیع شد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک از توزیع ۳۶۸ تن کالای اساسی طرح تنظیم بازار در این شهرستان خبر داد.