اداره ورزش قرچک | خبر معتبر
محسن خادمی رییس هیئت هندبال استان تهران شد ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

محسن خادمی رییس هیئت هندبال استان تهران شد

محسن خادمی با ۹ رای مجمع انتخاباتی توانست به مدت چهار سال به عنوان رییس هیئت هندبال استان تهران انتخاب شود. به گزارش خبرمعتبر- مجمع انتخاباتی هیئت هندبال استان تهران با حضور علیرضا پاکدل رییس فدراسیون هندبال، رضا گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد و محسن خادمی با اکثریت آرا […]