اداره ورزش | خبر معتبر
کاهش ۱۲ میلیارد تومانی منابع درآمدی ورزش استان تهران ۱۵ مهر ۱۳۹۹
در سایه کرونا،

کاهش ۱۲ میلیارد تومانی منابع درآمدی ورزش استان تهران

معاون مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفت: امسال منابع درآمدی ورزش استان تهران بیش از ۱۲ میلیارد تومان کاهش یافته است.

پیشرفت چشمگیر شهرستان ملارد در عرصه ورزش/ عملکرد اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد در یک نگاه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

پیشرفت چشمگیر شهرستان ملارد در عرصه ورزش/ عملکرد اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد در یک نگاه

اداره ورزش وجوانان شهرستان ملارد یگانه متولی ورزش جوانان وایجاد زمینه های رشد وجذب جوانان و اقشار مختلف شهرستان به امر ورزشهای تخصصی و همگانی خوانده می شود.