اداره پست | خبر معتبر
ضرورت به‌روزرسانی ساختار اداره پست ۱۶ مهر ۱۳۹۹
فرماندار پیشوا:

ضرورت به‌روزرسانی ساختار اداره پست

فرماندار شهرستان پیشوا گفت: اداره پست پیشوا با وجود ۸ تا ۱۰ هزار مرسوله پستی در هفته نیازمند به‌روزسانی امکانات و تجهیزات است و ساختار حاضر پاسخگوی حجم تبادلات نبوده و نیازمند مساعدت اداره کل است.