ادارۀ صنعت معدن تجارت | خبر معتبر
کشف و ضبط انواع سیگار، نوشابه‌های انرژی‌زا و مواد غذایی و آشامیدنی قاچاق از واحدهای صنفی شهر رودهن ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
در گشت مشترک نظارتی؛

کشف و ضبط انواع سیگار، نوشابه‌های انرژی‌زا و مواد غذایی و آشامیدنی قاچاق از واحدهای صنفی شهر رودهن

در گشت مشترک نظارتی در رودهن، انواع سیگار، نوشابه‌های انرژی‌زا، مواد غذایی و آشامیدنی قاچاق از واحدهای صنفی این شهر کشف و ضبط شد.