ادار ه صنعت معدن تجارت | خبر معتبر
کشف عرضه خارج از شبکه ۲۵ تن شکر تنظیم بازار در قرچک ۲۷ آبان ۱۳۹۹
رئیس صمت:

کشف عرضه خارج از شبکه ۲۵ تن شکر تنظیم بازار در قرچک

رئیس اداره صمت شهرستان قرچک از کشف عرضه خارج از شبکه ۲۵ تن شکر تنظیم بازار(بخش صنف و صنعت) در این شهرستان خبر داد.