ادبیات داستانی | خبر معتبر
اختتامیه دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج برگزار شد ۱۴ دی ۱۳۹۹
عصر امروز،

اختتامیه دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج برگزار شد

شهریار- اختتامیه دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج با حضور بیش از ۲۴۰ اثر ارسالی برگزار شد.