اراضی اسلامشهر | خبر معتبر
خرید، فروش و واگذاری اراضی توسط شرکت‌های هیأت امنایی غیرقانونی است ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
فرماندار اسلامشهر:

خرید، فروش و واگذاری اراضی توسط شرکت‌های هیأت امنایی غیرقانونی است

فرماندار اسلامشهر گفت: باعوامل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح شهرستان و با سوءاستفاده کنندگان از تصاویر شخصیت‌های ارزشی نظام در این امور غیرقانونی به شدت برخورد می‌شود.