اراضی فاقد کاربری | خبر معتبر
جلوگیری از خرید و فروش ملک در حریم رودخانه قرچک امری ضروری است ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
معاون فرماندار قرچک:

جلوگیری از خرید و فروش ملک در حریم رودخانه قرچک امری ضروری است

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قرچک گفت: جلوگیری از خرید و فروش ملک در حریم رودخانه‌ و اراضی فاقد کاربری در این شهرستان امری ضروری است.